...

Uslovi Korišćenja

Dobrodošli na Archithor! Ovi Uslovi korišćenja regulišu vašu upotrebu našeg sajta i usluga. Pristupanjem ili korišćenjem našeg sajta, pristajete da se pridržavate ovih uslova i odredbi. Molimo vas da ih pažljivo pročitate pre nastavka.

1. Prihvatanje uslova

Pristupanjem ili korišćenjem našeg sajta, potvrđujete da ste pročitali, razumeli i saglasni ste da budete vezani ovim Uslovima korišćenja. Ukoliko se ne slažete sa bilo kojim delom ovih uslova, nemojte pristupati ili koristiti naš sajt.

2. Upotreba našeg sajta

Naš sajt je namenjen isključivo ličnoj i nekomercijalnoj upotrebi. Nije vam dozvoljeno koristiti naš sajt u nezakonite ili neovlaštene svrhe. Saglasni ste da ćete se pridržavati svih primenljivih zakona i propisa prilikom korišćenja našeg sajta.

3. Intelektualna svojina

Sadržaj, dizajn i funkcionalnost našeg sajta su zaštićeni zakonima o intelektualnoj svojini i vlasništvo su Archithora ili njenih licencodavaca. Nije vam dozvoljeno kopiranje, menjanje, distribuiranje ili reprodukovanje bilo kog dela našeg sajta bez prethodnog pisanog odobrenja.

4. Korisnički doprinosi

Podnošenjem bilo kog sadržaja ili materijala na našem sajtu, dajete nam neekskluzivnu, besplatnu, trajnu i globalnu licencu da koristimo, reprodukujemo, menjamo, prilagođavamo, objavljujemo, prevodimo i distribuiramo takav sadržaj. Vi ste isključivo odgovorni za vaše doprinose i ne smete podnositi bilo koji sadržaj koji krši autorska prava ili je nezakonit.

5. Politika privatnosti

Vaša privatnost nam je važna. Molimo vas da pregledate našu Politiku privatnosti kako biste razumeli kako prikupljamo, koristimo i štitimo vaše lične podatke. Korišćenjem našeg sajta, pristajete na prikupljanje i upotrebu vaših podataka kako je opisano u našoj Politici privatnosti.

6. Veze ka sajtovima trećih lica

Naš sajt može sadržati veze ka sajtovima trećih lica radi vaše praktičnosti. Mi ne podržavamo ili kontrolišemo sadržaj ovih sajtova, niti smo odgovorni za njihove prakse privatnosti ili uslove korišćenja. Korišćenje sajtova trećih lica je na sopstvenu odgovornost.

7. Ograničenje odgovornosti

Ne dajemo nikakve garancije ili izjave o tačnosti, pouzdanosti, potpunosti ili pravovremenosti sadržaja na našem sajtu. Vaše korišćenje našeg sajta je na sopstveni rizik i odričemo se odgovornosti za bilo kakvu štetu ili gubitke koji proisteknu iz vašeg korišćenja sajta.

8. Ograničenje odgovornosti

U maksimalnom zakonom dozvoljenom obimu, nećemo biti odgovorni za posredne, slučajne, posledične ili kaznene štete koje proisteknu iz vašeg korišćenja našeg sajta ili bilo kog sadržaja ili materijala dostupnih na našem sajtu.

9. Primena zakona

Ovi Uslovi korišćenja će biti regulisani i tumačeni u skladu sa zakonima Republike Srbije. Sve sporove koji proisteknu iz ovih uslova podležu isključivoj nadležnosti sudova u Pančevu i Beogradu.

10. Izmena Uslova korišćenja

Zadržavamo pravo da izmenimo ili ažuriramo ove Uslove korišćenja u bilo koje vreme. Sve promene stupaju na snagu odmah po objavljivanju na našem sajtu. Vaše dalje korišćenje našeg sajta nakon bilo kakve izmene predstavlja prihvatanje ažuriranih uslova.

Ako imate bilo kakva pitanja ili nedoumice u vezi sa ovim Uslovima korišćenja, kontaktirajte nas na office@archithor.com.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.