...

Politika privatnosti

Vaša privatnost je važna za nas. Ova Politika privatnosti objašnjava kako prikupljamo, koristimo i štitimo vaše lične podatke prilikom korišćenja našeg sajta. Molimo vas da pažljivo pročitate ove informacije pre nego što pružite bilo kakve lične podatke. Korišćenjem našeg sajta, pristajete na prikupljanje i korišćenje vaših podataka u skladu sa ovom Politikom privatnosti.

1. Prikupljanje ličnih podataka

Možemo prikupljati određene lične podatke, kao što su vaše ime, adresa, e-mail adresa, broj telefona i druge informacije koje nam dobrovoljno pružate prilikom popunjavanja kontakt formulara ili slanja poruka putem sajta.

2. Korišćenje ličnih podataka

Lične podatke koje prikupljamo koristimo u svrhe pružanja usluga, odgovaranja na vaše zahteve, poboljšanja korisničkog iskustva, slanja relevantnih obaveštenja i promocija, kao i za statističke analize i istraživanja. Vaše podatke nećemo prodavati, iznajmljivati ili deliti sa trećim licima bez vašeg izričitog pristanka, osim u slučajevima predviđenim zakonom.

3. Zaštita ličnih podataka

Preduzimamo odgovarajuće tehničke i organizacione mere kako bismo zaštitili vaše lične podatke od neovlašćenog pristupa, gubitka, krađe ili otkrivanja. Vaši podaci se čuvaju na sigurnim serverima i pristup imaju samo ovlašćena lica koja su obavezna da održavaju poverljivost podataka.

4. Kolačići

Naš sajt može koristiti kolačiće (cookies) radi poboljšanja korisničkog iskustva i pružanja personalizovanih usluga. Kolačići su male tekstualne datoteke koje se smeštaju na vaš uređaj prilikom posete sajtu. Možete promeniti podešavanja vašeg pretraživača da odbija kolačiće ili da vas obavesti kada se kolačići šalju. Međutim, neki delovi sajta možda neće pravilno funkcionisati ukoliko onemogućite kolačiće.

5. Veze ka sajtovima trećih lica

Naš sajt može sadržati veze ka sajtovima trećih lica koji imaju sopstvene politike privatnosti. Mi ne snosimo odgovornost za prakse ovih sajtova i preporučujemo vam da pregledate njihove politike privatnosti pre nego što pružite lične podatke na njima.

6. Prava korisnika

Imate pravo da pristupite, ispravite, izbrišete ili ograničite obradu vaših ličnih podataka koje smo prikupili. Takođe imate pravo da se suprotstavite obradi podataka ili povučete prethodno dati pristanak. Ukoliko želite da ostvarite ova prava ili imate pitanja o našoj Politici privatnosti, molimo vas da nas kontaktirate na office@archithor.com.

7. Promene Politike privatnosti

Zadržavamo pravo da izmenimo ili ažuriramo ovu Politiku privatnosti u skladu sa promenama zakona ili našim poslovnim potrebama. Svaka izmena će stupiti na snagu odmah po objavljivanju na našem sajtu. Molimo vas da redovno pregledate ovu stranicu kako biste bili upoznati sa eventualnim izmenama.

Ako imate bilo kakva pitanja ili nedoumice u vezi sa našom Politikom privatnosti, kontaktirajte nas na office@archithor.com.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.